دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک نگاه

 یکی از مراکز فعال در دانشگاه، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات است. این بخش با استفاده از تکنولوژی روز باعث ایجاد ارتباط دانشگاه با محیط خارج می گردد. عمده فعالیت این بخش راه اندازی سیستم ها و شبکه های درون سازمانی و برون سازمانی جهت ارتباط بخش های داخلی با خارج است. در کنار آن یک بخش مهم به نام آمار نیز وجود دارد که کلیه آمار و اطلاعات قابل ارائه را در خود جای داده از طرف دیگر توسعه اطلاع رسانی مبتنی بر وب سایت از دیگر اقدامات این دفتر در جهت توسعه اهداف عالی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.

دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد کرمانشاه که در حال حاضر زیر مجموعه حوزه ریاست واحد می باشد فعالیت خود را به طور مستقل از سال 1378 آغاز نموده است.

مرکز فنـاوری اطلاعات و ارتباطـات دانشگـاه آزاد اسلامی واحـد کرمانشاه در بخش های سخت افزار، نرم افزار ، ارتباطات شبکه و اینترنت ، وب سایت،کارگاه های کامپیوتر و سایت اینترنت ، آمـار و اطلاعـات  فعاليت دارد.

از ابتدای تأسیس این مرکز مهندس هادی عقیقی از سال 1380-1378 ، مهندس رضا فتحی از سال 1382-1380، مهندس محمد گشاینده از سال 1387-1382 و مهندس امیر حیرتی از سال 1399-1387 عهده دار مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد کرمانشاه بوده اند.

در حال حاضر مهندس امیر رضا فایض زاده   مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه می باشند.


سلام