معرفی مدیر مرکز فناوری :

    نام و نام خانوادگی:  امیر رضا فایض زاده   

    تحصیلات :   کارشناسی ارشد نرم افزار

    پست الکترونیک:  amirfz2000@gmail.com

    شماره تماس :  37243178 083