بخش پشتیبانی سرورهای دانشگاه

 معرفی پرسنل بخش:

 نام و نام خانوادگی : رضا ضیاء غریب  

تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

پست سازمانی :کارشناس مسئول نرم افزار

پست الکترونیک: 

    

وظایف:        

·         پشتیبانی سرورهای آموزشی-شهریه دانشکده ها و تهیه فایل های پشتیبانی از آنها به صورت روزانه

·         راهبري و نصب و راه اندازي Server  هاي شبکه محلي و اينترنت  و سيستمهاي اطلاعاتي و نظارت فني بر عملکرد آنها

·         پشتیبانی از Data Server و Web Server های آموزشی-شهریه دانشگاه

·         رفع خطاهای بوجود آمده در سرورهای دانشگاه جهت ارائه بهتر خدمات به کاربران

·         پشتیبانی از نرم افزار آموزشی سیدا4