بخش سایت اینترنت

 معرفی پرسنل بخش:

نام و نام خانوادگی : خانم مژگان دزفولی نژاد

تحصیلات: کارشناسی 

پست الکترونیک: 

 

 

 

 

 

وظایف:

سایت بزرگ اینترنت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه که زیر نظر دفتر فناوری حوزه پژوهش دانشگاه فعالیت می کند دارای 3 بخش مجزا شامل بخش استفاده اساتید هیأت علمی، بخش دانشجویان دختر و بخش دانشجویان پسر می باشد.

 

 70 سیستم کامپیوتری مجهز به مانیتورهای LCD، پرینتر واسکنر از جمله امکانات سایت می باشد که جهت ارائه خدمات اینترنتی به دانشجویان و اساتید دانشگاه در نظر گرفته شده است.

ارتباط اینترنتی سایت اینترنت دانشگاه بستر فیبر نوری می باشد و از شبکه Wireless جهت ارتباط داخلی سیستم ها با سرور اینترنت استفاده می کند.

 در این بخش دانشجویان می توانند طبق بخشنامه های سازمان مرکزی دانشگاه آزاد از مزایای استفاده سایت اینترنت دانشگاه استفاده نمایند.